close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wtorek 12 Grudzień 2017 | Imieniny: Joanna, Aleksandra, Dagmara
Strona głównaKontaktAktualnościGaleriaPrzetargiWirtualne wycieczki po Gminie CzłuchówMapyABC o azbeścieCZYSTE POWIETRZE POMORZA EDYCJA 2017
INFORMATOR
SAMORZĄD
SPORT
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Edukacja
LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
  
Kalendarz wydarzeń
Grudzień
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31on line: 14 odwiedzin:ABC o azbeście

PODSTAWOWE INFORMACJE O AZBEŚCIE I JEGO SZKODLIWYM DZIAŁANIU

Azbest, to grupa nieorganicznych, metamorficznych minerałów o strukturze włóknistej, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali (magnezu, wapnia, sodu, żelaza).

Charakterystyczne cechy azbestu to wysoka wytrzymałość mechaniczna, elastyczność, miękkość, sprężystość, możliwość przędzenia, lekkość, odporność na działanie czynników chemicznych i biologicznych, niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne, mrozoodporność, a przede wszystkim duża odporność na działanie wysokich temperatur i niepalność. W temperaturze 350°C wytrzymałość mechaniczna włókien azbestu spada jedynie o 20%, co spowodowane jest częściowym odparowaniem wody – po wystudzeniu i przyjęciu wody z otoczenia włókna wracają do stanu pierwotnego. Dopiero w temperaturze ponad 700°C woda zupełnie odparowuje i włókna azbestowe nieodwracalnie tracą elastyczność i zaczynają się kruszyć.

Zainteresowanie azbestem wzrosło znacznie w okresie rewolucji przemysłowej, kiedy też zaczęto wydobywać minerały azbestowe na skalę przemysłową. Światowe złoża azbestu szacuje się na ponad 550 mln ton, a największe złoża występują w Kanadzie (trwającą do dziś eksploatację złoża w Quebeku rozpoczęto w 1877 r.), Rosji (Ural), USA, RPA i Zimbabwe. Szczyt wydobycia azbestu na świecie osiągnięty został w 1976 r. i wyniósł ok. 5 mln ton.

W Polsce azbest występuje jako zanieczyszczenie złóż innych surowców mineralnych (melafir, gabro, ruda niklu, magnezyt) na Dolnym Śląsku, brak jest natomiast złóż azbestu nadających się do przemysłowej eksploatacji.

Eternit – nazwa handlowa, która z czasem stała się nazwą potoczną dla określenia materiałów budowlanych azbestowo-cementowych.

Z eternitu wykonywano płyty pokryciowe - elewacyjne i dachowe - oraz rury. Był to materiał ogniotrwały, odporny na wpływy atmosferyczne oraz działanie wody i ścieków, a jednocześnie wytrzymały mechanicznie, nawet w wyrobach o ściankach niewielkiej grubości, przez co był również relatywnie lekki i dość tani.

Na świecie (w tym także w Polsce) znany i stosowany od początku XX wieku. Jego prawdziwa popularność w Polsce nastała w latach 70. XX wieku. Stał się wtedy charakterystycznym elementem krajobrazu polskiej wsi jako materiał pokryciowy zarówno na siedzibach ludzkich, jak i budynkach gospodarczych, wypierając droższą od niego dachówkę.

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE).

ZAŁOŻENIA "PROGRAMU OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU" NA LATA 2009 - 2032

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, zwany dalej „Programem”, utrzymuje cele przyjętego przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski:

 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Określa jednak nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Realizuje wnioski zawarte w „Raporcie z realizacji w latach 2003-2007 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” poprzez wprowadzenie priorytetowych zadań legislacyjnych, uruchomienie wsparcia finansowego dla działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz usprawnienie systemu monitoringu realizacji Programu.

Wsparcie finansowe ze środków budżetowych pozostających w gestii Ministra Gospodarki ukierunkowane jest głównie na wzmocnienie procesu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przez dofinansowanie opracowywania gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów usuwania wyrobów zawierających azbest. Jest również przeznaczane na prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, w tym szkoleń dla administracji publicznej oraz szkoleń lokalnych, dzięki którym zostanie wzmocniony proces usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm.

Program grupuje zadania przewidziane do realizacji na poziomie centralnym, wojewódzkim i lokalnym, w pięciu blokach tematycznych:

 1. zadania legislacyjne;
 2. działania edukacyjno-informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, opracowywanie materiałów szkoleniowych, promocja technologii unicestwiania włókien azbestowych, organizacja krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji kongresów i udział w nich;
 3. zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z obiektów Użyteczności publicznej, terenów byłych producentów wyrobów azbestowych, oczyszczania terenów nieruchomości, budowy składowisk oraz instalacji do unicestwiania włókien azbestowych;
 4. monitoring realizacji Programu przy pomocy elektronicznego systemu informacji przestrzennej;
 5. działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia.

Szacuje się, że na terenie kraju nadal użytkowane jest ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton).

Całkowity koszt realizacji Programu w latach 2009-2032 szacowany jest na kwotę ok. 40,4 mld zł, na którą składają się środki własne właścicieli nieruchomości, środki inwestorów, środki z budżetu państwa oraz środki jednostek samorządu terytorialnego.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne polegające na:

 1. zmniejszeniu emisji włókien azbestu,
 2. uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców,
 3. poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące usuwania azbestu, np.: zmiany legislacyjne, źródła finansowania projektów związanych z azbestem znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki : http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu


AZBESTOWE ARCHIWUM

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów - edycja 2013

Umowa nr WFOŚ/D/III-46.S/172/2013/AZBEST-2013 z dnia 19.07.2013

Zakończono realizację zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów- edycja 2013.".

Zakres prac obejmował: Demontaż pokryć azbestowo-cementowych oraz Transport i unieszkodliwianie.

Nadrzędnym celem zadania było wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych, wywołanych szkodliwym działaniem azbestu u mieszkańców Gminy Człuchów.

    W ramach zadania ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Człuchów- edycja 2013”unieszkodliwiono 9.689,48 m2 (130.81 Mg) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę53.861,88 zł.

   Zgodnie z zawartą w dniu 19.07.2013r. umową pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Człuchów, kwota przyznanej dotacji wyniosła52.150,00 zł z czego:

-   26.075,00 zł - stanowi dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III- Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,

-   26.075,00 zł – stanowi dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Człuchów.

Efekt ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty na poziomie 130,81 Mg.

Prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest wykonano na 7  budynkach mieszkalnych oraz 5 budynkach gospodarczych.

Łącznie odpady zawierające azbest odebrano z 18 posesji znajdujących się na terenie gminy Człuchów


Sprzątamy azbest z terenu gminy Człuchów

Umowa nr WFOŚ/D/III-46.S/262/2013/AZBEST_S/2013 z dnia 31.10.2013r.

Zakończono realizację zadania pn. ,,SPRZĄTAMY AZBEST Z TERENU GMINY CZŁUCHÓW".

Zakres prac obejmował wyłącznie: ,,Zabezpieczenie transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest"

Nadrzędnym celem zadania było wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych, wywołanych szkodliwym działaniem azbestu u mieszkańców Gminy Człuchów.

    W ramach przedmiotowego zadania unieszkodliwiono 101.25 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 36.753,75 zł.

   Zgodnie z zawartą w dniu 31.10.2013 r. umową pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Człuchów, kwota przyznanej dotacji wyniosła36.750,00 zł z czego:

-   18.375,00 zł - stanowi dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III- Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,

-   18.375,00 zł – stanowi dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Efekt ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty na poziomie 101,25 Mg.

Prace polegające na zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest wykonano w miejscowości Mosiny, w miejscu gdzie stwierdzono nielegalne składowanie wyrobów azbestowych.


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów - edycja 2014

Umowa nr WFOŚ/D/III-46.S/214/2014/AZBEST-2014 z dnia 5.08.2014

Zakończono realizację zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów- edycja 2014."

Zakres prac obejmował: Demontaż pokryć azbestowo-cementowych oraz Transport i unieszkodliwianie.

Nadrzędnym celem zadania było wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych, wywołanych szkodliwym działaniem azbestu u mieszkańców Gminy Człuchów.

    W ramach zadania ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Człuchów- edycja 2014” unieszkodliwiono 3.954,00 m2 (53.38 Mg) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę27.825,16 zł.

   Zgodnie z zawartą w dniu 5.08.2014r. umową pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Człuchów, kwota przyznanej dotacji wyniosła22.970,00 zł z czego:

-   11.485,00 zł - stanowi dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część II- Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,

-   11.485,00 zł – stanowi dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Człuchów.

Efekt ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty na poziomie 53,38 Mg.

Łącznie odpady zawierające azbest odebrano z 21 posesji znajdujących się na terenie gminy Człuchów

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  Facebook
Oferta inwestycyjna
Biuletyn Informacji Publicznej
Język migowy
Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny


POGODA
  

REKLAMA
  

  
© 2008 - 2017 Człuchów Strona głównaAktualnościBiuletyn Informacji Publicznej