close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wtorek 12 Grudzień 2017 | Imieniny: Joanna, Aleksandra, Dagmara
Strona głównaKontaktAktualnościGaleriaPrzetargiWirtualne wycieczki po Gminie CzłuchówMapyABC o azbeścieCZYSTE POWIETRZE POMORZA EDYCJA 2017
INFORMATOR
SAMORZĄD
SPORT
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Edukacja
LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
  
Kalendarz wydarzeń
Grudzień
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31on line: 12 odwiedzin:Cele

Celami Stowarzyszenia są:

1. Wspieranie rozwoju różnych sfer życia Gminy Człuchów, a w szczególności: gospodarki, kultury, oświaty, ekologii, demokracji, samorządności i innych;
2. Wspieranie działań na rzecz realizacji planów strategicznych służących rozwojowi Gminy Człuchów;
3. Promocja obszarów wiejskich Gminy Człuchów;
4. Mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;
5. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich;
6. Ochrona dziedzictwa kulturowego, kulturalnego, a także ekologii i ochrony środowiska;
7. Upowszechnianie i wdrażanie metod promujących ekologiczne rolnictwo, budownictwo i planowanie przestrzenne;
8. Promowanie i upowszechnianie informacji oraz wiedzy w pozostałym zakresie pozwalającym na podniesienie świadomości społecznej;
9. Rozwój i propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej, zasadach funkcjonowania struktur unijnych i możliwościach jakie otwierają się przy korzystaniu z programów pomocowych, finansowanych ze środków UE;
10. Propagowanie zdrowego stylu życia, w harmonii z rodziną, społeczeństwem i otaczającą przyrodą;
11. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi podobne cele statutowe i działające na rzecz pożytku publicznego;
12. Działania dobroczynne dla mieszkańców Gminy Człuchów;
13. Udział w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym Gminy;
14. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z mieszkańcami innych gmin w kraju i za granicą.

Zgodznie ze Statutem Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Rozwijanie i propagowanie wszelkich form samoorganizacji społeczności Gminy Człuchów;
2. Organizowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji Gminy i jej tożsamości kulturowej;
3. Organizowanie imprez o charakterze sportowym, takich jak zawody, mitingi, turnieje, ligi i inne.
4. Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych służących rozwojowi Gminy;
5. Wspieranie osób i instytucji do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych i kulturalnych, działalności edukacyjnej, charytatywnej i pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej;
6. Podejmowanie, wspieranie, rozwijanie i współuczestniczenie w inicjatywach gospodarczych mających na celu wzmacnianie potencjału gospodarczego poszczególnych mieszkańców sołectw oraz Gminy;
7. Integrowanie różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia i rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy;
8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami Gminy i innych państw;
9. Promowanie osiągnięć społecznych, gospodarczych i kulturalnych Gminy Człuchów;
10. Inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania lokalnych instytucji publicznych i pozarządowych;
11. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w szczególności poprzez działania edukacyjne i szkoleniowe dla członków Stowarzyszenia, mieszkańców, innych jednostek organizacyjnych i instytucji samorządowych;
12. Promowanie działań gospodarczych, działań promujących Gminę i kreujące dobry klimat inwestycyjny;
13. Współpracę i współdziałanie z organami władz samorządowych i rządowych, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami;
14. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom obywatelskim, m.in. w celu wyrównywania szans różnych grup społecznych;
15. Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, w tym, opracowywanie i druk broszur, plakatów, folderów oraz tworzenie stron internetowych;
16. Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury, poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną Gminy, zwłaszcza w dziedzinach komunikacji, ochrony środowiska i usług komunalnych;
17. Wspieranie działań Gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz;
18. Promocja działań kulturalnych, podtrzymywanie zwyczajów i tradycji regionalnych, ochrona elementów kultury narodowej oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej;
19. Wspieranie inicjatyw, których celem jest upowszechnianie zdrowia i kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku i rekreacji, uwzględniając w tym integrację osób niepełnosprawnych;
20. Upowszechnianie postaw proekologicznych, inicjatyw ekologicznych i działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
21. Rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  Facebook
Oferta inwestycyjna
Biuletyn Informacji Publicznej
Język migowy
Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny


POGODA
  

REKLAMA
  

  
© 2008 - 2017 Człuchów Strona głównaAktualnościBiuletyn Informacji Publicznej