close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wtorek 12 Grudzień 2017 | Imieniny: Joanna, Aleksandra, Dagmara
Strona głównaKontaktAktualnościGaleriaPrzetargiWirtualne wycieczki po Gminie CzłuchówMapyABC o azbeścieCZYSTE POWIETRZE POMORZA EDYCJA 2017
INFORMATOR
SAMORZĄD
SPORT
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Edukacja
LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
  
Kalendarz wydarzeń
Grudzień
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31on line: 16 odwiedzin:Rada Gminy Człuchów

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych.
Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

 

 1

Elżbieta Pintos - Przewodniczący Rady Gminy

 2

Wiesława Chmielewska  - Wiceprzewodniczący

 3

Jan Mielnik  - Wiceprzewodniczący

 4

Józef Bryza 

 5

Andrzej Ceitel

 6

Anna Duraj

 7

Paweł Januszewski

 8

Bogdan Krawczyk

 9

Alina Mędyk

 10

Edward Neumann

 11

Ireneusz Niegrzybowski

 12

Arkadiusz Pepliński

 13

Waldemar Pieróg

 14

Andrzej Pyszczek

 15

Anna Zamożna

KOMPETENCJE RADY GMINY

Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.

Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Na podstawie upoważnień ustawowych radzie gminy przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Należą do nich uchwały rady gminy zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, adresowane do nieokreślonej grupy podmiotów oraz przepisy porządkowe, pozostające w kompetencji rady gminy. Przepisy porządkowe mogą być wydawane w zakresie nieuregulowanym w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli ich ustanowienie jest niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uchwały sporządza się i ewidencjonuje według zasad ustalonych przez radę gminy w statucie gminy. Uchwały rady gminy podpisuje przewodniczący rady.

Wójt przekazuje uchwały rady gminy organom nadzoru - wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej, stosownie do zakresu nadzoru. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego, jeżeli rada gminy nie złoży skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do sądu administracyjnego. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

1.      Pepliński Arkadiusz  - Przewodniczący
2.      Pieróg Waldemar     -  Wiceprzewodniczący
3.      Bryza Józef
4.      Pyszczek Andrzej
5.      Mielnik Jan
6.      Duraj Anna
7.      Januszewski Paweł

Komisja Rewizyjna

1.      Pyszczek Andrzej    - Przewodniczący
2.      Krawczyk Bogdan   - Wiceprzewodniczący
3.      Ceitel Andrzej
4.      Pieróg Waldemar
5.      Niegrzybowski Ireneusz

 

Komisja Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska

1.      Ceitel Andrzej                        - Przewodniczący
2.      Niegrzybowski Ireneusz        - Wiceprzewodniczący
3.      Bryza Józef
4.      Krawczyk Bogdan
5.      Januszewski Paweł

Komisja Oświaty i Sportu

1.     Zamożna Anna         - Przewodnicząca
2.     Neumann Edward     - Wiceprzewodniczący
3.     Pelpliński Arkadiusz
4.     Mędyk Alina
5.     Chmielewska Wiesława
    

Komisja Kultury i Opieki Społecznej

1.    Mędyk Alina           - Przewodnicząca
2.    Duraj Anna            - Wiceprzewodniczący
3.    Zamożna Anna
4.    Chmielewska Wiesława
5.    Neumann Edward

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  Facebook
Oferta inwestycyjna
Biuletyn Informacji Publicznej
Język migowy
Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny


POGODA
  

REKLAMA
  

  
© 2008 - 2017 Człuchów Strona głównaAktualnościBiuletyn Informacji Publicznej